Dette skjer i dag

Resultatsesongen øker intensitet. Disse selskapene skal i ilden i dag.

Børs

Resultatsesongen trappes opp, og i dag skal Software Innovation, Nordic Semiconductor, Norwegian, Data Respons og Tomra i ilden. Sistnevnte legger frem sine tall etter børsslutt.Statistisk sett merker vi oss følgende:SSB: Avtalefestet Pensjon (AFP) og Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), 2005SSB: Bruk av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i kommunene og fylkeskommunene, 2005.SSB: Byggearealstatistikk, mai 2006.Japan:Handelsbalanse for mai Sverige:Underliggende inflasjon i juni kl 09:30USA:Jobless claims kl 14:30UK:Ledende indikatorer for mai kl 16:30Ellers avsluttes tegningsperioden i reparasjonsemisjon av inntil 2 millioner aksjer i Eastern Drilling til kurs 90 kroner klokken 15. Odfjell Invest avholder ekstraordinær generalforsamling klokken 11 lokal tid BermudaTo aksjer sier farvel til Oslo Børs i dag: Allianse og Office Line.Kilder: SSB, Oslo Børs, TDN Finans

Nyheter
Næringsliv