Meglerhusets dom

SEB Enskilda har kommet med sin dom over Stolt-Nielsen-resultatet.

Børs

Stolt-Nielsen-aksjen stiger 2,4 prosent til 141 kroner. Ifølge TDN Finans har SEB Enskilda nedjustert sine EPS-estimater med 12 prosent i 2006 og syv prosent i 2007 og 2008 i kjølvannet av rederiets resultatfremleggelse. 2/accumulate-anbefalingen opprettholdes. Stolt-Nielsen-aksjen stiger 2,4 prosent til 141 kroner. Ifølge TDN Finans har SEB Enskilda nedjustert sine EPS-estimater med 12 prosent i 2006 og syv prosent i 2007 og 2008 i kjølvannet av rederiets resultatfremleggelse. 2/accumulate-anbefalingen opprettholdes. "Til tross for at Stolt-Nielsen åpenbart handles til en rabatt opprettholder vi vår anbefaling ettersom aksjekursen ser ut til å bli drevet mer av sentimentet rundt antitrustsaken enn fundamental verdsetting", skriver meglerhuset.

Nyheter
Næringsliv