Odim med oppkjøp

Odim ASA-datter kjøper opp canadisk selskap.

Børs

Odim Spectrum Ltd, et heleid datterselskap av Odim ASA, har i dag signert en avtale med canadiske Brooke Ocean Technology Ltd. (BOT) om kjøp av samtlige aksjer i selskapet for 7,0 millioner canadiske dollar. Odim Spectrum Ltd, et heleid datterselskap av Odim ASA, har i dag signert en avtale med canadiske Brooke Ocean Technology Ltd. (BOT) om kjøp av samtlige aksjer i selskapet for 7,0 millioner canadiske dollar. Kjøpet styrker Odims virksomhet i Nord-Amerika og bidrar til å videreutvikle verdiene som ligger i Odim Spectrum Ltd, heter det i en melding.BOT er et anerkjent selskap som driver med design og utvikling av automatiserte håndteringsutstyr til bruk om bord i marinefartøy, offshorefartøy og spesialfartøyer til bruk innen oseanografiske undersøkelser.Les mer om oppkjøpet her.

Nyheter
Børs