SEB Enskilda hever kursmålet på SeaDrill fra 102 til 112 kroner. "Buy"-anbefalingen oppdrettholdes, melder Reuters. SEB Enskilda hever kursmålet på SeaDrill fra 102 til 112 kroner. "Buy"-anbefalingen oppdrettholdes, melder Reuters. Kaupthing har samme anbefaling og gjentar kursmålet på 100 kroner."Vi forblir positive til aksjen, men understreker nybyggingsrisikoen som SeaDrill er eksponert mot," skriver Kaupthing.SeaDrill-aksjen stiger 8,2 prosent til 86,25 kroner. Omsetningen er på 636 millioner kroner.