Forvalter Stig Tønder i Delphi Fondene kommer med følgende aksjeanbefalinger i Økonomisk Rapports børsspeil:
  • CorroceanCorrocean
  • GeoGeo
  • AkerAker
  • CrewCrew
  • Data ResponsData Respons
Tønder kaster ut Lerøy på grunn av svak utvikling i laksepriser og aksjekurs. Selskapet og bransjen er imidlertid fortsatt interessant i et lengre perspektiv, mener han. Data Respons blir tatt inn i varmen.