Spring Capital AS, der Fred Ingebrigtsen og styreformann Alfred Ydstebø i Acta Holding eier 50 prosent hver, har i dag inngått bindende avtale om erverv av 2.225.850 grunnfondsbevis i SpareBank 1 SR-Bank. Oppgjør for ervervet forventes å finne sted innen 26. september. Spring Capital AS, der Fred Ingebrigtsen og styreformann Alfred Ydstebø i Acta Holding eier 50 prosent hver, har i dag inngått bindende avtale om erverv av 2.225.850 grunnfondsbevis i SpareBank 1 SR-Bank. Oppgjør for ervervet forventes å finne sted innen 26. september. Beholdning av grunnfondsbevis etter ervervet representerer 9,84 prosent av totalt antall grunnfondsbevis i SpareBank1 SR- Bank.Det er Swedbank AB som har solgt seg ut. Bevisene ble solgt for 177 kroner stykket, noe som innebærer at posten kostet 394 millioner kroner.