Selskapet opplevde også en svært tilfredsstillende utvikling i august, heter det, men Acta påpeker samtidig at ferieavviklingen i tredje kvartal påvirker både kundetilgang, inntekter og kostnader, melder Reuters,