I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:
  • PGS (325,00) - innsiderne hamstrer. Det var i går to innsidekjøp på til sammen over 30 millioner kroner i PGS. Tidligere denne måneden har innsidere kjøpt aksjen for ytterligere 30 millioner. De massive innsidekjøpene er i seg selv et tydelig signal om at risk/reward-forholdet er gunstig.PGS (325,00) - innsiderne hamstrer. Det var i går to innsidekjøp på til sammen over 30 millioner kroner i PGS. Tidligere denne måneden har innsidere kjøpt aksjen for ytterligere 30 millioner. De massive innsidekjøpene er i seg selv et tydelig signal om at risk/reward-forholdet er gunstig.
  • Storebrand (68,25) - fortsatt ingen oppkjøpspremie. Den siste tidens mange oppkjøp tilkjennegir at oppkjøpskandidater er vel verd å holde under oppsikt. Vi venter at Storebrand til slutt blir kjøpt opp av en av de nordiske bankkjempene. I tillegg til oppkjøpsmuligheten frister de gode utsiktene.Storebrand (68,25) - fortsatt ingen oppkjøpspremie. Den siste tidens mange oppkjøp tilkjennegir at oppkjøpskandidater er vel verd å holde under oppsikt. Vi venter at Storebrand til slutt blir kjøpt opp av en av de nordiske bankkjempene. I tillegg til oppkjøpsmuligheten frister de gode utsiktene.
  • Canargo (9,00) - børsens mest spennende letecase. Oppsiden er enorm, men det samme er risikoen. Aksjen er et spill på et større oljefunn på Manavi-feltet i den tidligere Sovjet-republikken Georgia. Vi gjør oppmerksom på at Orion Securities bistod Canargo med rettet emisjon tidligere denne uken.Canargo (9,00) - børsens mest spennende letecase. Oppsiden er enorm, men det samme er risikoen. Aksjen er et spill på et større oljefunn på Manavi-feltet i den tidligere Sovjet-republikken Georgia. Vi gjør oppmerksom på at Orion Securities bistod Canargo med rettet emisjon tidligere denne uken.