I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:
  • Crew (12,60) meldte i går at selskapet selger sin andel på 20 prosent i Barberton med en gevinst på 44 millioner kroner. For øvrig kan nevnes at Goldcorp i går kjøpte opp Glamis Gold for 8,6 mrd dollar, og dette er en påminnelse om at Crew også er en oppkjøpskandidat.Crew (12,60) meldte i går at selskapet selger sin andel på 20 prosent i Barberton med en gevinst på 44 millioner kroner. For øvrig kan nevnes at Goldcorp i går kjøpte opp Glamis Gold for 8,6 mrd dollar, og dette er en påminnelse om at Crew også er en oppkjøpskandidat.
  • Sannhetens øyeblikk nærmer seg i Canargo (8,64). Boringen av M12-brønnen på det potensielt gigantiske Manavi-feltet i Georgia er i sluttfasen, og i løpet av den neste uken eller to får vi vite om det ble funnet olje. Vi har tro på at positivt leteresultat, og dette vil i så fall være en stor kurstrigger. Basert på samtaler med sjefsgeolog tidligere i sommer har vi tro på både positivt boreresultat og produksjonstesting, og slår dette til, er det ikke vanskelig å regne seg frem til aksjeverdier på det mangedobbelte av dagens kurs. Motposten er at fallhøyden er stor om Manavi-feltet ikke innfrir forventningene.Sannhetens øyeblikk nærmer seg i Canargo (8,64). Boringen av M12-brønnen på det potensielt gigantiske Manavi-feltet i Georgia er i sluttfasen, og i løpet av den neste uken eller to får vi vite om det ble funnet olje. Vi har tro på at positivt leteresultat, og dette vil i så fall være en stor kurstrigger. Basert på samtaler med sjefsgeolog tidligere i sommer har vi tro på både positivt boreresultat og produksjonstesting, og slår dette til, er det ikke vanskelig å regne seg frem til aksjeverdier på det mangedobbelte av dagens kurs. Motposten er at fallhøyden er stor om Manavi-feltet ikke innfrir forventningene.
  • Polimoon (21,50) er en av børsens godt bevarte hemmeligheter. På tross av svært god visibilitet handles aksjen til en P/E på 9,8 for i år fallende til 6,9 neste år når nylig oppkjøpte Plastohm er inne på helårsbasis.Polimoon (21,50) er en av børsens godt bevarte hemmeligheter. På tross av svært god visibilitet handles aksjen til en P/E på 9,8 for i år fallende til 6,9 neste år når nylig oppkjøpte Plastohm er inne på helårsbasis.