Planene for et nytt børsnotert selskap med navn Media Norge, som er et ikke helt ukjent forslag om fusjon av Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten, kan komme nærmere en avklaring når styrene for de respektive avisene møtes denne uken.Analytikerne er generelt positive til fusjonen. Ifølge analytiker Dag Sletmo i Kaupthing bør disse kravene innfris for at Media Norge skal bli et attraktivt selskap, skriver DN.
  • Kostnadene må kuttes kraftig.Kostnadene må kuttes kraftig.
  • Det må settes opp klare mål for EBITDA-margin (EBITDA er resultat før skatt og nedskrivninger).Det må settes opp klare mål for EBITDA-margin (EBITDA er resultat før skatt og nedskrivninger).
  • Det må være en tydelig utbyttepolitikk, med høye utbytter.Det må være en tydelig utbyttepolitikk, med høye utbytter.
  • Det må være bra likviditet (stor omsetning) i aksjen.Det må være bra likviditet (stor omsetning) i aksjen.
- Hvis de bare fusjonerer og snakker om inntektssynergier og ikke gjør mer enn det, tror jeg vi kan få en aksje som folk ikke er så interessert i, der det blir mye «papir». Hvis det blir en kjedelig greie der folk ikke vet helt hvor selskapet vil, kan det bli en dårlig prising på børsen, og Schibsted kan får en rabatt på sin eierandel, sier Sletmo til avisen.Det at Schibsted kan få en eierandel på rundt 50 prosent, tror ikke han behøver å være negativt for omsetningen i aksjen.