Analytiker Thomas Svendsen i Carnegie slår fast at grunnfondsbevisene til Sparebanken Møre har opplevd en dårligere kursutvikling enn andre grunnfondsbevisene i det siste. Og verre skal det bli, tror han. Ifølge DN har han en salgsanbefaling på grunnfondsbeviset. Analytiker Thomas Svendsen i Carnegie slår fast at grunnfondsbevisene til Sparebanken Møre har opplevd en dårligere kursutvikling enn andre grunnfondsbevisene i det siste. Og verre skal det bli, tror han. Ifølge DN har han en salgsanbefaling på grunnfondsbeviset. Svendsen tror ikke resultatene vil stå i stil med kursen i bankens grunnfondsbevis fremover. Han mener Sparebanken Møres problem er at den er altfor avhengig av renteinntekter. Analytikeren opererer med et kursmål på 255 kroner, mens gårsdagens sluttnotering var 260 kroner. Beviset er ikke omsatt i dag.Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier gir SpareBank 1 SR-Bank en salgsanbefaling. Her er problemet høye "andre inntekter", det vil si provisjoner, gebyrer og annet som ikke er renteinntekter. Han mener de er så høye at det er vanskelig å få dem til å vokse videre.