I den siste utgaven av ØR får kun tre aksjer innpass i det som kalles "Økonomisk Rapports superportefølje". Denne gang er det Fast Search & Transfer som representerer IT-bransjen.
Følgende aksjer får en kjøpsanbefaling:
  • Fast Search & Transfer
  • Crew
  • Awilco Offshore
Det blir ikke oppgitt noe kursmål.