I siste utgave av ØRs Børsspeilet er følgende selskaper plukket ut for den såkalte superporteføljen:
  • Subsea 7
  • Crew
  • DataRespons
Det blir ikke oppgitt kursmål.