Argentum har 1,5 milliarder kroner som skal satses på småbedrifter, skriver DN. Ifølge Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn skal investeringen skje over tre år for å utvikle nye venturefond og forvaltere. Argentum har 1,5 milliarder kroner som skal satses på småbedrifter, skriver DN. Ifølge Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn skal investeringen skje over tre år for å utvikle nye venturefond og forvaltere. - Det er en utbredt myte at et prosjekt som gir god avkastning, også vil finne investorer. Forutsetningen om at gründeren og investoren har samme informasjon brister ofte. Da vil investor kreve å få kjøpe aksjer billigere, noe gründeren ikke aksepterer. Derfor har kapitalen tradisjonelt søkt seg til børsen. Den tapte verdiskapningen som følge av at mange prosjekter ikke realiseres, antas å være betydelig, sier Høegh-Krohn.