Konsernsjef Atle Eide i Pan Fish ASA inngikk den 19. september 2006 en "cash settled total return equity swap", som vi gi en økonomisk eksponering for 1.500.000 aksjer i Pan Fish. Swapavtalen løper ut den 19. mars 2007. Konsernsjef Atle Eide i Pan Fish ASA inngikk den 19. september 2006 en "cash settled total return equity swap", som vi gi en økonomisk eksponering for 1.500.000 aksjer i Pan Fish. Swapavtalen løper ut den 19. mars 2007. Eide overførte etter børs den 19. september 2006 1.267.550 aksjer i Pan Fish til kurs 5,34 kroner fra privat beholding til selskapet MARING AS, som eies av Atle Eide, Ingrid Eide (datter) og Marit Eide (datter), med henholdsvis 80, 10 og 10 prosent.