Selv om flere nye bedrifter nå får eksportere laks til det russiske markedet er ikke det synonymt med at prisene vil stige.- Det har vært nervøsitet i markedet, og bekymringen har vært reell. Det at flere nå kan komme inn på det russiske markedet, betyr økt salg, men ikke nødvendigvis høyere priser. Det er betydelig mer tilgang på fisk nå enn tidligere i år, og bedre tilgang til Russland vil nok gi mer stabile priser over tid, sier Atle Eide i Pan Fish til DN.Han kommer samtidig med en oppfordring til hele næringen:- Jeg tilhører dem som tar utfordringen fra Russland alvorlig. Jeg tror det fremover vil bli et svært krevende marked. Jeg tror russerne er oppriktige når de setter strengere krav til miljø og kvalitet. Det er noe hele næringen må ta alvorlig.Han sier at "Russland-situasjonen" ikke har vært noen krise for næringen, men at det kunne ha blitt det dersom markedene ellers ikke hadde vært gode.- Det har ikke vært en krise for næringen, men det kunne blitt det hvis ikke markedene ellers hadde vært så gode, sier Eide.På Oslo Børs faller samtlige av lakseaksjene. Pan Fish er ned 1,41 prosent, Lerøy er ned 2,73 prosent, mens Cermaq faller 2,37 prosent.