Codfarmers ASA har inngått en langsiktig avtale med Marine Invest AS om levering av torsk settefisk. Avtalen er av tre års varighet med mulighet til forlengelse i ytterligere to år. Dette vil dekke en betydelig del av Codfarmers behov for torskeyngel i 2007. Codfarmers ASA har inngått en langsiktig avtale med Marine Invest AS om levering av torsk settefisk. Avtalen er av tre års varighet med mulighet til forlengelse i ytterligere to år. Dette vil dekke en betydelig del av Codfarmers behov for torskeyngel i 2007. Avtalen har et samlet omfang på 50-70 millioner kroner og er en av de største kontraktene på settetorsk som er inngått inneværende år, heter det i en melding.- Codfarmers ASA er en ledende aktør i utviklingen av torskeoppdrett i Norge. Marine Invest er en ledende leverandør av settetorsk. Dette er en avtale som er viktig for begge parter og som er viktig for den videre utviklingen av næringen, sier Codfarmers-sjef Øystein Steiro.