Sentrale nøkkeltall på dagens agenda:
  • Norge: Industriproduksjon, juli (kl. 10)Norge: Industriproduksjon, juli (kl. 10)
  • ØMU: ESBs månedsrapport, september (kl. 10)ØMU: ESBs månedsrapport, september (kl. 10)
  • Tyskland: Industriproduksjon, juli (kl. 12)Tyskland: Industriproduksjon, juli (kl. 12)
  • UK: Rentemøte, Bank of England (kl. 13)UK: Rentemøte, Bank of England (kl. 13)
  • USA: Jobless claims, uke 34 (kl. 14.30)USA: Jobless claims, uke 34 (kl. 14.30)
  • USA: Engroslagre, juli (kl. 16)USA: Engroslagre, juli (kl. 16)
  • SAS: Trafikktall, august (kl. 11)SAS: Trafikktall, august (kl. 11)
Annet: Kilde: TDN Finans.