Følgende selskaper melder om tilbakekjøp av egne aksjer:
  • Itera Consulting Group ASA har kjøpt 62.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,51 kroner per aksje.Itera Consulting Group ASA har kjøpt 62.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,51 kroner per aksje.
  • Tomra Systems ASA har kjøpt 180.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 42,14 kroner.Tomra Systems ASA har kjøpt 180.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 42,14 kroner.
  • Storebrand ASA har kjøpt 213.700 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 65,05 kroner per aksje.Storebrand ASA har kjøpt 213.700 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 65,05 kroner per aksje.
  • Aker Seafoods ASA har kjøpt 5.600 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 29,97 kroner per aksje.Aker Seafoods ASA har kjøpt 5.600 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 29,97 kroner per aksje.