Følgende selskaper kjøpte tilbake egne aksjer i går:
  • Itera Consulting Group ASA har kjøpt 10.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,35 kroner per aksje.Itera Consulting Group ASA har kjøpt 10.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,35 kroner per aksje.
  • Storebrand ASA har kjøpt 250.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 64,55 kroner per aksje.Storebrand ASA har kjøpt 250.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 64,55 kroner per aksje.
  • Tomra Systems ASA har kjøpt 100.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs på 41,09 kroner per aksje.Tomra Systems ASA har kjøpt 100.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs på 41,09 kroner per aksje.
  • Ocean Rig har kjøpt 292.800 aksjer til snittkurs 41,0386 kroner per aksje.Ocean Rig har kjøpt 292.800 aksjer til snittkurs 41,0386 kroner per aksje.