• Tandberg har kjøpt 300.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 67,8017 kroner per aksjeTandberg har kjøpt 300.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 67,8017 kroner per aksje
  • Itera Consulting Group ASA har kjøpt 38.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,24 kroner per aksje.Itera Consulting Group ASA har kjøpt 38.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,24 kroner per aksje.
  • Ocean Rig har kjøpt 350.000 egne aksjer til kurs 41,63 kroner.Ocean Rig har kjøpt 350.000 egne aksjer til kurs 41,63 kroner.
  • DNO har kjøpt 300.000 aksjer til kurs 9,78 kroner.DNO har kjøpt 300.000 aksjer til kurs 9,78 kroner.
  • TeleComputing ASA har solgt 30.350 egne aksjer til ansatte og tidligere ansatte, for en gjennomsnittlig pris på 11,83 kroner per aksje. Aksjene er solgt til ansatte som en del av selskapets opsjonsprogram.TeleComputing ASA har solgt 30.350 egne aksjer til ansatte og tidligere ansatte, for en gjennomsnittlig pris på 11,83 kroner per aksje. Aksjene er solgt til ansatte som en del av selskapets opsjonsprogram.
Saken vil bli oppdatert dersom/når det kommer flere meldinger om kjøp av egne aksjer