Tomra har i dag kjøpt 130.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 39,91 kroner pr aksje. Total beholdning etter kjøpet er 2.813.100.Itera Consulting fortsetter med sine tilbakekjøp og kjøpte i går 34.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på 4,34 kroner pr aksje. Etter denne transaksjonen har Itera-konsernet totalt 9.148.888 aksjer tilsvarende 9,4 prosent av selskapet.TGS kjøpte i går 312.500 aksjer i eget selskap til en gjennomsnittspris på 103,56 kroner pr aksje.Byggma køpte i går 28.000 aksjer i Byggma til en kurs på 53,26 kroner. Dette er også selskapets totale beholdning av egne aksjer.Ocean Rig kjøpte i går 300.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på 39,99 kroner pr aksje. Etter dette eier selskapet totalt 13.344.100 aksjer i eget selskap.