I en ØKOKRIM-sak er Jan Brekke dømt til ubetinget fengsel i 21 dager for forsettlig innsidehandel. Han må også tåle inndragning av gevinsten han fikk ved handlene. I en ØKOKRIM-sak er Jan Brekke dømt til ubetinget fengsel i 21 dager for forsettlig innsidehandel. Han må også tåle inndragning av gevinsten han fikk ved handlene. Domfelte handlet aksjer i Otrum ASA i forkant av en børsmelding selskapet offentliggjorde 23. mars 2004, der det fremgikk at Otrum hadde inngått en betydelig kontrakt med Hilton/Scandic.Fortjenesten hans på handlene var brutto ca. 40 000 kroner.