Fond forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning AS har i dag solgt 200.000 aksjer i Data Respons ASA og eier etter dette 1.758.000 aksjer i selskapet. Dette utgjør en eierandel på 4,77 prosent.Fond forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning AS har i dag solgt 200.000 aksjer i Data Respons ASA og eier etter dette 1.758.000 aksjer i selskapet. Dette utgjør en eierandel på 4,77 prosent.