I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Anders Bergland i Glitnir Securities velger å beholde 100 prosent eksponering i aksjemarkedet. Han lar seg ikke skremme av forrige ukes kursfall. I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Anders Bergland i Glitnir Securities velger å beholde 100 prosent eksponering i aksjemarkedet. Han lar seg ikke skremme av forrige ukes kursfall. - Oslo hadde et fall på rundt to prosent i forrige uke primært drevet av den fallende oljeprisen. Som følge av den fallende oljeprisen kombinert med avtakende rentefrykt har de amerikanske børsene i perioden utviklet seg positivt. På tross av fallet på OSEBX har indeksen fortsatt støtte rundt 365 nivået, og vi fastholder vår 100 prosent eksponering, sier Bergland.På fredag sluttet hovedindeksen på 371,65 poeng.