Gunnar S. Bøckmann, styremedlem i Hexagon, har i dag kjøpt 100.000 aksjer i selskapet til kurs 6,80 kroner. Han har etter dette kjøpet totalt 100.000 aksjer i selskapet. Gunnar S. Bøckmann, styremedlem i Hexagon, har i dag kjøpt 100.000 aksjer i selskapet til kurs 6,80 kroner. Han har etter dette kjøpet totalt 100.000 aksjer i selskapet. I tillegg kontollerer han gjennom Bøckmann Eiendom AS 11.547.531 aksjer i Hexagon