Det børsnoterte spillselskapet Funcom har ansatt Olav Sandnes som ny finansdirektør. Han kommer fra Findexa AS / Eniro Norway, hvor han jobber som direktør for strategi og forretningsutvikling. Det børsnoterte spillselskapet Funcom har ansatt Olav Sandnes som ny finansdirektør. Han kommer fra Findexa AS / Eniro Norway, hvor han jobber som direktør for strategi og forretningsutvikling. Det er ikke fastsatt en dato for når hans arbeidsforhold starter, men partene satser på at det kan skje raskest mulig.