- Vi tror Oslo Børs vil åpne ned i dag som en følge av svake amerikanske markeder og en fallende oljepris, skriver Terra Securities i sin morgenrapport.