I Neras børsmelding fra 25. august (om innløsning av opsjoner) ble det oppgitt gal aksjebeholdning. Ifølge Marianne Sandal, EVP Nera Networks AS, skal riktig aksjebeholdning etter innløste opsjoner være 19.791. I Neras børsmelding fra 25. august (om innløsning av opsjoner) ble det oppgitt gal aksjebeholdning. Ifølge Marianne Sandal, EVP Nera Networks AS, skal riktig aksjebeholdning etter innløste opsjoner være 19.791. I går solgte Sandal 18.666 aksjer i Nera ASA til en kurs på 13,60 kroner stykket. Etter denne handelen har hun 1.125 aksjer og 60.334 opsjoner.