Investor Jan Pihl Grimnes skyter inn 15 millioner kroner i Fara i en rettet emisjon som gjøres på kurs 2,50 kroner per aksje, heter det i en børsmelding.Pihl Grimnes vil dermed få en eierandel på 12,6 prosent. Han har også uttrykt ønske om en plass i styret. Før emisjonen hadde han 4,99 prosent av selskapet.Transaksjonen krever godkjennelse av en ekstraordinær generalforsamling.