Itera Consulting Group ASA har kjøpt 104.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,41 kroner per aksje. Itera Consulting Group ASA har kjøpt 104.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,41 kroner per aksje. Yara har kjøpt 175.000 egne aksjer til kurs 93,20 kronerAker Seafoods har kjøpt 10.000 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 27,35 kroner per aksje.Storebrand ASA har kjøpt 125.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig pris på 65,40 kroner per aksje