Meldepliktige handler i perioden fom. 01/09/2006 tom. 07/09/2006: PAN - MELDEPLIKTIG HANDEL / MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-09-01 07:41:52 Styremedlem Eldbjørg Sture i Pan Fish ASA, har i dag kjøpt 24000 aksjer i Pan Fish ASA til kurs 6,10 pr. aksje. Eldbjørg Sture eier etter dette, direkte eller indirekte, 24000 aksjer i Pan Fish ASA. Eldbjørg Sture, director in Pan Fish ASA, has today purchased 24000 shares in Pan Fish ASA, at NOK 6,10 per share. Eldbjørg Sture holds after this, directly or indirectly, 24000 Pan Fish shares. AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-01 08:21:10 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 31. august 2006 10.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 27,35 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 64.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. WILS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-01 08:44:02 Djuva 11 AS, et heleiet selskap av Ole Henrik Nesheim, har akseptert det pliktige tilbudet om kjøp av samtlige utestående aksjer i Wilson ASA på NOK 20,33 per aksje fremsatt av Caiano AS. Totalt aksjer akseptert er 11.307.161. Djuva 11 AS har etter dette 0 aksjer i Wilson ASA. ROGG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-01 08:44:54 Nærstående til konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø i SpareBank 1 SR-Bank har 31.08.06 kjøpt 500 Rogg til kurs 180,50. Ny beholdning 1812. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - STEIN ERIK HAGEN 2006-09-01 08:50:29 Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 31. august 2006 kjøpt 670.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 309,24 kroner. Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 37.343.550 aksjer i Orkla. 1. september 2006 GGS - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-09-01 09:40:35 GGS insiders today have bought share in the directed issue at NOK 3.50 per share. Morten Andersen, Chairman of the Board of GGS, and Trond Christoffersen, Chief Executive Officer of GGS, today bought 235,714 shares in GGS through their jointly owned company Papper Invest AS. Janne Weseth, Chief Financial Officer of GGS, and Egil Bergsager and Ivar Ramberg, Members of the Board of GGS, today each bought 35,714 shares in GGS through the company Kosas AS. Morten Andersen and his companies` holdings after the trade are 746,024 shares and 560,000 options to buy shares. Trond Christoffersen and his companies` holdings after the trade are 941,300 shares and 420,000 options to buy shares. Janne Weseths holdings are 35,714 shares and 80,000 options to buy shares, Egil Bergsagers holdings are 40,442 shares and 160,000 options to buy shares, Ivar Rambergs holdings are 61,263 shares and 223,334 options to buy shares. NER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-01 11:03:01 Lars Jørgen Ytrehus, Investor Relations, har i dag innløst 10.000 opsjoner i Nera ASA til strike-kurs NOK 7,64 og solgt 10.000 aksjer til kurs NOK 13,633. Etter denne handelen innehas følgende beholdninger: Antall aksjer: 0 Antall opsjoner: 33.000 Bergen, 1. September 2006 Lars Jørgen Ytrehus FAR - MELDEPLIKTIG HANDEL FARSTAD SHIPPING ASA 2006-09-01 14:58:11 Nærstående til Sverre A. Farstad, styreforman i Farstad Shipping ASA, har idag fredag 01.09.06 kjøpt 34.000 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 128,68 Total beholdning til nærstående er etter kjøpet er 50.000 aksjer . Sverre A. Farstad har 1 million og Familie selskapet Tyrholm & Farstad AS har 15.796.199 aksjer i Farstad Shipping ASA. WILS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-01 16:32:08 I forbindelse med pliktig tilbud framsatt 3. august 2006 med akseptfrist 1. september 2006 kl 1600 har Caiano AS, som er nærstående til styreformann Kristian Eidesvik, kjøpt 14.226.660 aksjer i Wilson ASA til kurs kr. 20,33. Ny beholdning aksjer for Kristian Eidesvik og nærstående er etter dette 34.335.399 tilsvarende 81,33%. EMS - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-09-04 07:37:01 Knut Abrahamsen, CFO of Eitzen Maritime Services ASA, has on 1 September 2006 acquired 26,000 shares in Eitzen Maritime Services ASA at price NOK 2.40 pr. share. Total holding after the acquisition is 26,000 shares. Snorre S. Krogstad, CFO of Camillo Eitzen & Co ASA, has on 1 September 2006 acquired 20,000 shares in Eitzen Maritime Services ASA at price NOK 2.50 pr. share. Total holding after the acquisition is 20,594 shares. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-04 08:15:09 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 75.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 40,89 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.311.100. Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01 Asker, 1. september 2006 Tomra Systems ASA AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-04 08:31:44 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 1. september 2006 1.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 27,50 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 65.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. NER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-04 08:46:42 Svein Ove Strømmen, styreformann i Nera ASA, har gjennom ISInvest AS etter børsslutt på fredag 1. september solgt 1,4 mill. aksjer i Nera ASA for NOK 13,30 pr. aksje. Svein Ove Strømmen har etter dette verken aksjer eller opsjoner i Nera ASA. Bergen, 4. september 2006 Svein Ove Strømmen MRG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-04 10:26:43 Finestre AS, et selskap eid med lik andel av hhv. Celvima Holding AS og Bekkelund AS, igjen eid 100% av hhv. Adm. direktør Hølje Tefre og Styreleder Riulf Rustad i Media & Research Group ASA, har i dag videreført terminkontrakt på 3.000.000 aksjer i MRG ASA. Bortfallsdato er 15. mai 2007 og innløsningskurs NOK 9,76 per aksje. ROGG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-04 12:13:39 Styremedlem Erling Øverland i SpareBank 1 SR-Bank har i dag kjøpt 1000 Rogg til kurs 179,95. Ny beholdning 1000. PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL TILBAKEKJØP EGNE AKSJER 2006-09-05 07:36:22 PSI Group ASA har 4. september 2006 kjøpt tilbake 3.000 aksjer til snittkurs på 10,00. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 357.106 ODIM - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-05 07:49:31 Oslo 4. september 2006 Melding om avhendelse av aksjer, jfr. Verdipapirhandelloven kapittel 3. Four Seasons Private Equity AS har etter børs 4. september 2006 solgt 856 544 aksjer i ODIM ASA, tilsvarende ca 7,8 % av aksjekapitalen og stemmene i ODIM ASA. Aksjene ble solgt til kurs NOK 127. Jan Borø, partner i Four Seasons, er styremedlem i ODIM. Four Seasons Private Equity AS eier etter nedslaget ingen (0) aksjer i selskapet. NER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-05 11:09:23 I børsmelding av 25 august om innløsning av opsjoner ble det oppgitt gal aksjebeholdning. Riktig aksjebeholdning etter innløste opsjoner var 19.791. Undertegnede har 4. september solgt 18.666 aksjer i Nera ASA til kurs 13,60 pr. aksje. Etter denne handelen innehas nå følgende beholdninger: Antall aksjer: 1.125 Antall opsjoner: 60.334 Bergen, 5. september 2006 Marianne Sandal EVP Nera Networks AS VVL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-05 12:42:07 Voss Veksel og Landmandsbank ASA har idag 5. september 2006 seldt 5 eigne aksjar til ein kurs a. kr. 2.400,-. Etter denne transaksjonen eig banken 97 eigne aksjar. BIRD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-05 13:54:00 Styremedlem Loyd Aasen har i dag, 5. september 2006, stengt terminforretning på 30.000 aksjer i Birdstep Technology ASA. Styremedlem Loyd Aasen har inngått en ny terminforretning på 30.000 aksjer i Birdstep Technology ASA med terminkurs NOK 15,50 med forfall 15. mars 2007. Etter denne transaksjonen kontrollerer styremedlem Loyd Aasen 206.350 aksjer gjennom aksjeinnehav og terminforretninger. PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL TILBAKEKJØP EGNE AKSJER 2006-09-06 07:37:11 PSI Group ASA har den 5. september 2006 kjøpt tilbake 7.000 aksjer til kurs kr 10,20. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 364.106 PBG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-09-06 07:38:19 Mr. A. Paul Kroshko, Exploration Manager, has exercised 2,000 stock options at an exercise price of $4.15 CDN per share on September 5, 2006. Market for the transaction was the Toronto Stock Exchange. Shares were sold at a sale price of $15.15 CDN. New holdings: 1,294 common shares and 66,250 stock options *Holdings in Petrominerales Ltd.: 76,300 common shares and 192,500 stock options *Petrominerales Ltd. is a subsidiary of Petrobank Energy and Resources Ltd. NOV - MELDEPLIKTIG HANDEL I NORSK VEKST ASA 2006-09-06 07:44:31 Intertrade Shipping AS har i dag har kjøpt 3.600 aksjer i Norsk Vekst ASA for NOK 46,00 pr. aksje. Samlet beholdning etter kjøpet utgjør 110.700 aksjer. Intertrade Shipping AS eies 100 % av Øyvin A. Brøymer som er styremedlem i Norsk Vekst ASA. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-06 07:44:38 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 287.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 43,11 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.598.100. Asker, 5. september 2006 Tomra Systems ASA SEVAN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE/EXERCISE OF OPTIONS 2006-09-06 08:29:12 10 employees have yesterday exercised a total of 140,858 share options under the Company`s share option program. Following the above, the board of directors of Sevan Marine ASA has resolved to increase the share capital of the Company by NOK 28,171,60. The total share capital of the Company will be 28,867,152.40 consisting of 144,335,762 shares, each with a par value of NOK 0.20. Sevan Marine ASA is an offshore technology company, which specializes in the market for floating production and storage of oil and gas. The Company has developed a new, cylinder shaped platform type named SSP (Sevan Stabilized Platform), which is suitable for use in all offshore environments. Sevan Marine has its head office in Tananger, Norway and branch offices in Arendal, Norway and Rio de Janeiro, Brasil. For more information, please refer to www.sevanmarine.com. AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-06 08:31:08 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 5. september 2006 10.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 29,28 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 75.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2006-09-06 08:34:40 Orkla innløste den 5. september 2006 2.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til innløsningskurs 136,00 kroner. Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.809.077. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 280.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 239.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Orkla eier 2.483.466 egne aksjer. Orkla ASA, 6. september 2006 MAMUT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-06 08:50:33 Primærinnsider Jostein N. Håvaldsrud har 05.09.2006 kjøpt 1.000 aksjer i Mamut ASA til gjennomsnitt NOK 14,00 pr. aksje. Total beholdning etter transaksjonen er 607.806 aksjer og 144.000 opsjoner. WILS - KORRIGERING MELDEPLIKTIG HANDEL 01.09.2006 2006-09-06 11:14:06 Det vises til melding om meldepliktig handel av 01.09.2006. Ved oppgjør er antall leverte aksjer redusert til 14.202.660. Ny beholdning av aksjer for Kristian Eidesvik og nærstående er dermed 34.311.399, tilsvarende 81,28 %. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-07 07:54:18 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 180.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 42,14 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.778.100. Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01 Asker, 6. september 2006 Tomra Systems ASA AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-09-07 08:31:55 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 6. september 2006 5.600 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 29,97 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 80.900 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. For ytterligere informasjon: Bent M. Skisaker, CFO, Tlf. 24 13 01 78 ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2006-09-07 08:42:16 Orkla innløste den 6. september 2006 2.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til innløsningskurs 136,00 kroner. Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.807.077. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 280.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 239.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Orkla eier 2.481.466 egne aksjer. Orkla ASA, 7. september 2006 VVL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-09-07 12:03:44 Voss Veksel og Landmandsbank ASA har idag 7. september 2006 kjøpt 30 eigne aksjar til ein kurs a. kr. 2.400,-. Etter denne transaksjonen eig banken 127 eigne aksjar. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - MARTHINSEN 2006-09-07 13:13:46 Direktør og primærinnsider i Orkla ASA, Frode S. Marthinsen, har i dag 7. september 2006, kjøpt 500 aksjer i markedet til snittkurs 308,50 kroner. Hans nye beholdning i Orkla ASA er 2 500 aksjer, 15 000 opsjoner og 12 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla ASA, 7. september 2006