Meldepliktige handler i perioden fom. 25/08/2006 tom. 31/08/2006: TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-25 08:21:04 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 110.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 39,88 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 969.100. Asker, 24. august 2006 Tomra Systems ASA LUX - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 08:22:03 Adm. Dir. Mikkel Sandvik har i dag tegnet seg for 100.000 aksjer til tegningskurs NOK 5 i emisjonen som i dag ble annonsert. Han eier fra før 100.000 aksjer. Han eier i tillegg 38.000 aksjer indirekte gjennom selskapet Mimas Invest AS. BEL - BELSHIPS ASA -TILBAKEKJØP EGNE AKSJER 2006-08-25 08:22:24 Belships ASA har idag kjøpt tilbake 15000 egne aksjer til kurs 7,982. Beholdning av egne aksjer etter dagens tilbakekjøp er 273.000 aksjer. LUX - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 08:22:30 Styremedlem Knut Krogsrud har gjennom sitt heleide selskap Callidus Invest AS tegnet seg for 400.000 aksjer til kurs NOK 5 i emisjonen som i dag ble annonsert. Han eier fra før 923.908 aksjer i selskapet. AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-25 08:22:58 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 24. august 2006 10.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 24,53 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 24.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 09:00:21 PSI Group ASA har 24. august 2006 kjøpt tilbake 57.437 aksjer til snittkurs på 9,75. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 354.106 CAPTU - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 09:00:41 Kjell Jarehold, VD i Captura AB og primærinsider i Captura ASA, har 24. august kjøpt 66.669 aksjer til en snittkurs på 8,40. Ny beholdning etter transaksjonen er 455.748 aksjer NER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 13:59:52 Marianne Sandal EVP i Nera Networks AS, har i dag innløst 18.666 opsjoner i Nera ASA til strike-kurs NOK 7,60. Etter denne handelen innehas følgende beholdninger: Antall aksjer: 1.125 Antall opsjoner: 60.334 Bergen, 25. august 2006 Marianne Sandal NOV - MELDEPLIKTIG HANDEL I NORSK VEKST ASA 2006-08-25 14:09:32 Intertrade Shipping AS har i dag har kjøpt 26.200 aksjer i Norsk Vekst ASA for NOK 45,90 pr. aksje. Samlet beholdning etter kjøpet utgjør 107.100 aksjer. Intertrade Shipping AS eies 100 % av Øyvin A. Brøymer som er styremedlem i Norsk Vekst ASA. SUB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 15:15:25 Arild Schultz, styremedlem i Subsea 7 Inc har idag solgt 40,000 aksjer til kurs 118,8025. Etter dette eier han 748.147 aksjer i selskapet. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-25 15:39:09 Styremedlem i Orkla ASA Lennart Jeansson, primærinnsider i Orkla ASA, har i dag 25. august 2006 kjøpt 3 000 aksjer i markedet til snittkurs 300 kroner. Hans nye beholdning i Orkla ASA er 3 000 aksjer. RVSBG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-28 09:25:39 Sannvest AS har den 24.8.2006 kjøpt 200 Grunnfondsbevis i Rygge-Vaaler Sparebank til kurs 156. Ny beholdning etter kjøpet er 10000. TROLL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-28 10:35:06 Trolltech ASA har den 26 august 2006 utstedt 79528 nye aksjer med pålydende NOK 0,04 i forbindelse med ansattes innløsning av opsjoner. Innløsningskursen for alle innløsningene var kr 0,93 pr. aksje. Som et resultat er Trolltech ASAs aksjekapital kr. 2.047.342,24 fordelt på 51.183.556 aksjer. Følgende primærinnsidere kjøpte aksjer i selskapet: David Almström, Director of Operations Asia, har kjøpt 2934 aksjer. Ny beholdning er 8800 aksjer. Cristina Lyn Hamley, Attorney, har kjøpt 2932 aksjer. Ny beholdning er 2932 aksjer. Bente Høgnes, Financial Controller, har kjøpt 2934 aksjer. Ny beholdning er 8800 aksjer. Sven Kinden Iversen, VP of HR & Administration, har kjøpt 16666 aksjer. Ny beholdning er 16666 aksjer. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL-MARTHINSEN 2006-08-28 13:58:17 Direktør og primærinnsider i Orkla ASA, Frode S. Marthinsen, har i dag 28. august 2006 kjøpt 500 aksjer i markedet til snittkurs 302,50 kroner. Hans nye beholdning i Orkla ASA er 2 000 aksjer. Orkla ASA, 28. august 2006 VEI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-08-28 14:11:59 Eigil Flaathen and Leif Johansen, primary insiders in Veidekke ASA, have today 28 August 2006 both sold 15,000 Veidekke shares at a price of NOK 216 each. After these transactions, Eigil Flaathen owns 36,770 shares and Leif E. Johansen owns 27,425 shares in Veidekke ASA. These sales must be seen in the light of the fact that the primary insiders are 61 and 62 years old respectively, and are reducing some of their shareholdings in Veidekke. PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-29 07:38:16 Rosenlund ASA har den 28.08.2006 kjøpt 1.500 aksjer til kurs 115,-. Rosenlund ASAs beholdning inkludert termin er etter dette 610.000 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og styremedlem i Rosenlund ASA. CLAVIS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-29 07:49:04 Carl Chr. Gilhuus-Moe har i dag kjøpt 200 aksjer i Clavis Pharma til kurs NOK 42,50 AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-29 08:41:47 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 28. august 2006 10.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 24,85 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 34.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - KORRIGERING 2006-08-29 09:11:46 Vi viser til børsmelding av 25. august 2006 vedr. styremedlem i Orkla ASA, Lennart Jeansson, kjøp av aksjer i Orkla ASA. Jeanssons nye korrekte beholdning i Orkla ASA er 5 000 aksjer. Orkla ASA, 29. august 2006 ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - KORRIGERING 2006-08-29 09:57:22 Vi viser til børsmelding av 28. august 2006 vedr. direktør i Orkla ASA, Frode S. Marthinsens kjøp av aksjer i Orkla ASA. Marthinsens nye korrekte beholdning i Orkla ASA er 2 000 aksjer, 15 000 opsjoner og 12 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla ASA, 29. august 2006 RVSBG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-29 13:10:11 Erik Mollatt har den 24.8.2006 kjøpt 3.200 Grunnfondsbevis i Rygge-Vaaler Sparebank til kurs 156. Ny beholdning etter kjøpet er 4200. NER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-29 14:35:11 Jeg, John Knudsen, EVP i Nera Networks AS, har i dag innløst 17.446 opsjoner i Nera ASA til strike-kurs NOK 7,60 og solgt 17.446 aksjer til kurs NOK 13,10. Etter denne handelen innehas følgende beholdninger: Antall egne aksjer: 30.125 Antall aksjer nærstående firma: 150.000 Antall opsjoner: 111.447 Bergen, 29. august 2006 John Knudsen PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-30 07:43:16 Rosenlund ASA har den 29.08.2006 kjøpt 1.500 aksjer til kurs 111,87. Rosenlund ASAs beholdning inkludert termin er etter dette 611.500 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og styremedlem i Rosenlund ASA. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-30 07:51:16 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 155.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 40,33 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.124.100. Asker, 29. august 2006 Tomra Systems ASA BMA - BMA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-30 08:33:14 Byggma ASA har solgt 3.304 egen eide aksjer i Byggma ASA til egne ansatte forbindelse med gjennomføringen av et bonusprogram. Ny beholdning av egne aksjer er: 196 aksjer. Aksjene ble overført 29.08.2006 til kurs 52,- pr. aksje. Byggma ASA har solgt 3.304 egen eide aksjer i Byggma ASA til egne ansatte forbindelse med gjennomføringen av et bonusprogram. Ny beholdning av egne aksjer er: 196 aksjer. Aksjene ble overført 29.08.2006 til kurs 52,- pr. aksje. Byggma har et bonusprogram for ledelse og markedsapparat basert på konsernets resultat. Styret i Byggma ASA har gitt de personer som er bonusberettiget muligheten til å ta ut bonusen i aksjer i stedet for kontanter. Av de som benyttet seg av denne muligheten var salgsdirektør Roald Aga Pedersen (560 aksjer) og salgsdirektør Sverre Leksbø (560 aksjer). Totalt har nå Roald Aga Pedersen 2653 aksjer, Og Sverre Leksbø 2653 aksjer. Vennesla 30.08.2006 Per Jåtog Adm. Dir. AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-30 08:55:18 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 29. august 2006 10.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 25,00 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 44.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. MAMUT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-30 08:56:48 Primærinnsider Jostein N. Håvaldsrud har 29.08.2006 kjøpt 8.000 aksjer i Mamut ASA til gjennomsnitt NOK 14,31 pr. aksje. Total beholdning etter transaksjonen er 606.806 aksjer og 144.000 opsjoner. Styrbord AS, et heleiet selskap av Tellef Thorleifsson (primær innsider) har 29.08.2006 kjøpt 2.000 aksjer i Mamut ASA til kurs 13,80. Styrbord AS har etter dette kjøpet totalt 24.000 aksjer i Mamut ASA. MAMUT - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-08-30 08:56:56 Primary insider Jostein N. Håvaldsrud has 29.08.2006 bought 8,000 shares in Mamut ASA at average NOK 14.31. Following the transaction Håvaldsrud holds 606,806 shares and 144,000 options in the company. Styrbord AS, a wholly owned company by Tellef Thorleifsson (primary insider) has on 29.08.2006 purchased 2,000 shares at a price of NOK 13.80 per share. Following the transaction, Styrbord AS holds 24,000 shares in Mamut ASA. HNA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-30 10:15:08 Oslo kommune har eiet sine aksjer i Hafslund ASA (Hafslund) dels gjennom sitt 100 % eide selskap Oslo Kommune Holding AS (OKH) og dels direkte. OKH skal oppløses og alle selskapets aksjer i Hafslund overføres til Oslo kommune. Herved meldes følgende endringer i Oslo Kommune Holding og Oslo kommunes beholdning av A-og B-aksjer i Hafslund: Avviklingsstyret i Oslo Kommune Holding AS (OKH) vedtok i sitt styremøte i dag utdeling av alle sine aksjer i Hafslund ASA (Hafslund) til Oslo kommune (som eier 100 % av aksjene i OKH). Før overførselen eier Oslo kommune direkte 35,1 % både av A- og B-aksjene i Hafslund ( 40 497 796 A-aksjer og 27 974 237 B-aksjer) Utdelingen medfører at i alt 36 395 521 aksjer (18,6 %) i Hafslund fordelt på 27 026 851 A-aksjer (23,4 %) og 9 368 670 B-aksjer (11,7 %) blir overført fra OKH til Oslo kommune som etter overførselen følgelig vil eie direkte: 67 524 647 A-aksjer (ca 58,5 %) og 37 342 907 B-aksjer (ca 46,8 %), totalt 104 867 554 aksjer som utgjør ca. 53,7 % av aksjene i Hafslund. Oslo Kommune Holding AS/Oslo kommune Oslo, den 30. august 2006 André Støylen, Byråd, Byrådsavdeling for finans og utvikling Telefon 2346 1670 HNB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-30 10:15:44 Oslo kommune har eiet sine aksjer i Hafslund ASA (Hafslund) dels gjennom sitt 100 % eide selskap Oslo Kommune Holding AS (OKH) og dels direkte. OKH skal oppløses og alle selskapets aksjer i Hafslund overføres til Oslo kommune. Herved meldes følgende endringer i Oslo Kommune Holding og Oslo kommunes beholdning av A-og B-aksjer i Hafslund: Avviklingsstyret i Oslo Kommune Holding AS (OKH) vedtok i sitt styremøte i dag utdeling av alle sine aksjer i Hafslund ASA (Hafslund) til Oslo kommune (som eier 100 % av aksjene i OKH). Før overførselen eier Oslo kommune direkte 35,1 % både av A- og B-aksjene i Hafslund ( 40 497 796 A-aksjer og 27 974 237 B-aksjer) Utdelingen medfører at i alt 36 395 521 aksjer (18,6 %) i Hafslund fordelt på 27 026 851 A-aksjer (23,4 %) og 9 368 670 B-aksjer (11,7 %) blir overført fra OKH til Oslo kommune som etter overførselen følgelig vil eie direkte: 67 524 647 A-aksjer (ca 58,5 %) og 37 342 907 B-aksjer (ca 46,8 %), totalt 104 867 554 aksjer som utgjør ca. 53,7 % av aksjene i Hafslund. Oslo Kommune Holding AS/Oslo kommune Oslo, den 30. august 2006 André Støylen, Byråd, Byrådsavdeling for finans og utvikling Telefon 2346 1670 NEMI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-30 13:26:36 Styreleder Jan Pedersen, som representerer Agder Energi AS, har solgt 250,100 aksjer den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Agder Energi AS 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Styremedlem Birger C. Schønberg, som representerer BKK, har solgt 50,000 aksjer den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier BKK 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Styremedlem Jacob Svendsen har solgt 23,000 aksjer den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Svendsen 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Adm. Direktør Arild Ingierd, gjennom Dovre Invest og aksjer eid personlig, har solgt 98,500 aksjer den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Ingierd 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Følgende ansatte har også solgt aksjer i selskapet: Ingunn Rogstad, har solgt 8,500 shares den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Rogstad 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Ivar K. Z. Pedersen, har solgt 9,100 shares den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Pedersen 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Tor Brøndbo, har solgt 4,000 shares den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Brøndbo 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Trygve Osnes, har solgt 17,500 shares den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Osnes 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. Tor Rune Nessen, har solgt 11,850 shares den 30 august, til NOK 62.50 per aksje. Etter salget eier Nessen 0 aksjer i NEMI Forsikring ASA. 30 august 2006 NEMI Forsikring ASA TECO - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-31 07:32:34 TECO Coating Services ASA (TECO) har kjøpt 50 000 egne aksjer over børs den 30. august 2006. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig pris på kr. 6,16 per aksje. Etter denne transaksjonen eier TECO totalt 124 000 egne aksjer. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-31 07:33:29 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 112.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 40,56 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.236.100. Asker, 30. august 2006 Tomra Systems ASA AKS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-08-31 08:32:46 AKER SEAFOODS ASA kjøpte 30. august 2006 10.000 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 26,35 kroner per aksje. Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods ASA totalt 54.300 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 29. mars 2006 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2006-08-31 08:37:19 Orkla innløste den 30. august 2006 4.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til innløsningskurs 130,00 kroner. Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.811.077. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 280.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 239.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Orkla eier 2.485.466 egne aksjer. Orkla ASA, 31. august 2006 BWG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 11:53:25 Ketil Kvalvik, økonomidirektør i Block Watne Gruppen ASA har i dag kjøpt 2.000 aksjer i selskapet a kr 38,00 Beholdning etter transaksjonen er 6.000 aksjer BWG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 12:08:12 Ketil Kvalvik, økonomidirektør i Block Watne Gruppen ASA har i dag kjøpt 2.000 aksjer i selskapet a kr 38,00 Beholdning etter transaksjonen er 6.000 aksjer HRG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 13:05:11 Henrik Andenæs har 31.08.2006 kjøpt 1000 aksjer i Hurtigruten Group ASA til kurs 50,30. Ny beholdning er 2.083 aksjer. GOD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 14:09:51 Torstein Tvenge har i dag kjøpt 2.193.000 aksjer til kr 1,81 pr. aksje i Goodtech ASA. Dette utgjør 1,8% av selskapet.Torstein Tvenge har ingen aksjebeholdning fra tidligere i selskapet. Torstein Tvenge sitter i styret i Holmen Industri AS som eier 62.250.777 aksjer i Goodtech ASA (51,02%). BWG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 15:01:13 John Tarjei Skree har i dag kjøpt 1400 aksjer i Block Watne ASA til en kurs på kr 38,- gjennom Seljord Sparebank. Beholdning etter kjøp er 1600 aksjer. TAD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 15:33:26 Petter Mannsverk Andresen har den 31.08.06 kjøpt 20.000 aksjer i Tandberg Data ASA (TAD) til kurs 6,70 kr. Petter Mannsverk Andresen er styremedlem i TAD og eier etter dagens transaksjon 30.000 aksjer i Tandberg Data. BWG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 15:38:49 Anniken Watle har 31.08.2006 kjøpt 600 aksjer i Block Watne Gruppen ASA til kurs NOK 38. Beholdning etter kjøp er 600 aksjer. CLAVIS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 15:55:12 Birgit Fjelli, nærstående til Robert Fjelli, har i dag 31.08.06 kjøpt 1.000 aksjer i Clavis Pharma ASA gjennom megler. Kurs 43,60 per aksje. Tid : 15:30. Beholdning etter kjøp 1.000. NAVA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-08-31 16:12:56 (Lysaker, Norge, 31 august 2006) Weifa AS, nærstående til styremedlem Øyvind Sandvold, kjøpte i går 50,000 aksjer i Navamedic ASA fra Zirconia AS, nærstående til styreleder Thorleif Thormodsen. De 50,000 aksjene ble kjøpt til kurs NOK 13,10 per aksje, basert på kjøperkurs ved børsåpning i går. Weifa AS har en ny beholdning i Navamedic på 614,117 aksjer, tilsvarende 10,89% av utestående aksjer. Zirconia AS har en ny beholdning i Navamedic på 471,433 shares, tilsvarende 8,36% av utestående aksjer. I forbindelse med noteringen av Navamedics aksjer på Oslo Børs 31 mars 2006, inngikk Zirconia AS en lock-up-avtale for alle sine aksjer med Handelsbanken Capital Markets (som beskrevet i noteringsprospektet). De 50,000 aksjene ble solgt til Weifa etter en skriftlig godkjennelse fra Handelsbanken Capital Markets. Om Navamedic ASA: Navamedic er et norsk farmasøytisk selskap som fokuserer på utvikling og produksjon av legemidler basert på glukosamin HCl. Glukosamin er en generisk aktiv substans mot slitasjegikt med en fordelaktig bivirkningsprofil. Slitasjegikt er en kronisk sykdom som rammer en stor og voksende andel av verdens befolkning. Navamedics målsetning er å bli en ledende produsent av medisiner basert på glukosamin og et av selskapets viktigste fortrinn ligger i den egenutviklede produksjonsmetoden for glukosamin HCl. Selskapets produkter vil bli solgt gjennom et nettverk av salgs-, markedsførings- og distribusjonspartnere. Produktet Glucomed® er godkjent som legemiddel av myndighetene i 20 EU/EØS-land. Produktet ble lansert i Sverige i desember 2005, og ytterligere lanseringer i Europa forventes i løpet av 2006. NAVA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-08-31 16:13:03 (Lysaker, Norway, 31 August 2006) Yesterday, Weifa AS, close associate to Member of the Board Øyvind Sandvold, acquired 50,000 shares in Navamedic ASA from Zirconia AS, close associate to Chairman of the Board Thorleif Thormodsen. The 50,000 shares were acquired at a price of NOK 13,10 per share, based on the bid price at the opening of trade yesterday. Weifa AS has a new holding in Navamedic of 614,117 shares, equal to 10,89% of the outstanding shares. Zirconia AS has a new holding in Navamedic of 471,433 shares, equal to 8,36% of the outstanding shares. In connection with the listing of Navamedic`s shares on Oslo Børs on March 31, 2006, Zirconia AS signed a lock-up agreement for all its shares with Handelsbanken Capital Markets (as presented in the listing prospectus). The 50,000 shares were sold to Weifa following a written approval from Handelsbanken Capital Markets. About Navamedic ASA: Navamedic is a Norwegian speciality pharmaceutical company focusing on the development and production of glucosamine HCl (hydrochloride) based medicines. Glucosamine is a generic active ingredient which relieves pain and improves function in patients with mild to moderate osteoarthritis. The product has a favourable safety profile. Osteoarthritis is a chronic disease which affects a large and growing share of the world`s population. Navamedic aims to become a leading company in the glucosamine industry, with a competitive advantage in proprietary production technology. The company`s products will be sold through a network of sales, marketing and distribution partners. Navamedic`s product Glucomed has been approved as a medicine against osteoarthritis in 20 European countries. The product was launched in Sweden in December 2005, and Navamedic prepares product launches in further European countries in 2006.