Alcatel har signert en Memorandum of Understanding med Nortel om å kjøpe deres aktiviteter innen UMTS radio aksess for 320 millioner dollar. Med denne avtalen, blir Alcatel en av verdens største leverandører av UMTS-radioaksess-løsninger, og vil ytterligere styrke sin posisjon i en tid da UMTS-markedet vokser raskt. Alcatel har signert en Memorandum of Understanding med Nortel om å kjøpe deres aktiviteter innen UMTS radio aksess for 320 millioner dollar. Med denne avtalen, blir Alcatel en av verdens største leverandører av UMTS-radioaksess-løsninger, og vil ytterligere styrke sin posisjon i en tid da UMTS-markedet vokser raskt. Alcatel vil overta Nortels UMTS-radioaksessteknologi og produktportefølje, tilknyttede patenter og eiendeler, samt kundekontrakter. Etter overtagelsen vil Alcatel betjene 14 nye UMTS-kunder rundt om i verden og vil totalt betjene en av fire UMTS-operatører. Majoriteten av ansatte involvert i Nortels UMTS-aktiviteter vil bli overført til Alcatel.- Ekspertisen i Nortels UMTS-team er velkjent. Jeg er sikker på at våre samlede ressurser vil føre til videre suksess i det trådløse markedet. Vi er klart posisjonert til å bli en sterk nummer tre innen UMTS og HsxPA, sier Marc Rouanne, leder av Alcatels aktiviteter innen mobilkommunikasjon.En overtagelse er avhengig av at en endelig avtale kommer på plass med de nødvendig godkjennelser. Partene har som målsetting å avslutte transaksjonen i fjerde kvartel 2006.