Kongsberg har mottatt ordre på til sammen 80 millioner kroner som gjelder levering av Protector våpenstyringssystemer til pansrede personellkjøretøy til den amerikanske hæren (US Army). Kongsberg har mottatt ordre på til sammen 80 millioner kroner som gjelder levering av Protector våpenstyringssystemer til pansrede personellkjøretøy til den amerikanske hæren (US Army). Ordrene fordeler seg på 41 millioner kroner direkte fra den amerikanske hæren og 39 millioner kroner fra General Dynamics Land Systems i USA.