Megler Rolf-Otto Hansen i Sparebanken Nord-Norge Securities går ut med disse kjøpsanbefalingene i Økonomisk Rapports Børsspeil:
  • SeadrillSeadrill
  • Awilco OffshoreAwilco Offshore
  • Scorpion OffshoreScorpion Offshore
  • Deep Sea SupplyDeep Sea Supply
  • FastFast
Megleren mener oljeservicesektoren er het. Porteføljen bærer preg av dette.- Etter en lengre tids konsolidering og lite snakk om fusjoner, oppkjøp og andre strukturelle endringer, har oljeservicesektoren på ny blitt en «het» sektor hvor strukturelle ting kan skje, sier Hansen til Økonomisk Rapport.- Jeg har i denne forbindelse valgt å ta med Seadrill, Awilco Offshore og Scorpion. Selskapene er valgt ut fra forventninger om nye slutninger/kontrakter for en rekke av selskapenes rigger de nærmeste månedene samt at både Awilco og Scorpion er potensielle oppkjøpskandidater, sier Hansen.Subsea 7, Crew, Pan Fish og Prosafe blir kastet ut, mens Seadrill blir beholdt i forhold til forrige runde.Awilco Offshore, Scorpion Offshore, Deep Sea Supply og Fast Search & Transfer tas inn i varmen.