Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities bytter ut én aksje i sin portefølje i Økonomisk Rapports Børsspeil. Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities bytter ut én aksje i sin portefølje i Økonomisk Rapports Børsspeil. Scorpion Offshore forsvinner ut til fordel for Polimoon.
Myrseths portefølje:
CrewNorse EnergyPolimoonSimrad OptronicsAnbefalingene er gitt med utgangspunkt i dagens kurser.