-Risikoprofilen i MC er nå en helt annen enn den har vært historisk. Det har blitt en slags hybrid mellom kontrakt og MC, sa han ifølge TDN Finans på Paretos oljeseminar i dag.PGS har hatt et mål om 60-70 prosent i prefunding og ifølge Rennemo blir det trolig høyere enn det, sa Rennemo. Han viste blant annet til Mexicogulfen hvor det tradisjonelt har vært prefunding på 30 prosent eller lavere.-Det varierer sterkt fra område til område. I Mexicogulfen har den vært på 30 prosent, eller lavere, men vi ser nå at den øker. I Nordsjøen er den godt over 100 prosent, sier han til TDN Finans og hilser CGGs oppkjøp av Veritas DGC velkommen og opprettholder at PGS også ønsker å bidra til konsolidering i industrien.