Gråmarkedsselskapet A-Viral melder om lovende resultater i en teststudie som ble avsluttet i dag. Selskapet har i 98 dager testet medisinen sin på mus, og resultatene er lovende, skriver selskapet i en melding.Utvalget var imidlertid så lite at det ikke er mulig å trekke endelige konklusjoner, og selskapet må derfor fortsette testingen. Dette er ventet å skje i løpet av første halvår 2007.