Sandsvær Sparebank varsler markedet om at to engasjementer, som begge er i kategorien byggeprosjekter, vurderes å ville påføre banken samlet kredittap på om lag 20 millioner kroner. Dette vil gi banken et betydelig svekket resultat i tredje kvartal. Sandsvær Sparebank varsler markedet om at to engasjementer, som begge er i kategorien byggeprosjekter, vurderes å ville påføre banken samlet kredittap på om lag 20 millioner kroner. Dette vil gi banken et betydelig svekket resultat i tredje kvartal. Den underliggende driften utvikler seg i tråd med de vurderinger som er fremmet tidligere, heter det i resultatvarselet.