Gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital ASA forbereder Kjell Inge Røkkes Aker et frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i det børsnoterte bioteknologiselskapet Natural ASA mot et kontantvederlag på 35 kroner per. Natural-aksje. Det er 32 prosent over gårsdagens sluttkurs i selskapet, og 42 prosent over gjennomsnittlig sluttkurs siste 3 måneder. Gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital ASA forbereder Kjell Inge Røkkes Aker et frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i det børsnoterte bioteknologiselskapet Natural ASA mot et kontantvederlag på 35 kroner per. Natural-aksje. Det er 32 prosent over gårsdagens sluttkurs i selskapet, og 42 prosent over gjennomsnittlig sluttkurs siste 3 måneder. Aker Capital har sikret seg forhåndsaksept av det planlagte tilbudet for 19,7 prosent av aksjene i Natural fra nåværende hovedaksjonær Life Capitol AS.Det frivillige tilbudet forventes fremsatt innen 18. september 2006. Tilbudet vil være betinget blant annet av at det oppnås en akseptgrad på minimum 39 prosent av aksjene i Natural inkludert forhåndsaksept, samt mottak av eventuelle nødvendige godkjennelser fra offentlige myndigheter.De detaljerte vilkår for det frivillige tilbudet vil fremgå av et tilbudsdokument som vil bli utarbeidet i henhold til gjeldende regler, og være tilgjengelig ved oppstart av tilbudsperioden i det frivillige tilbudet.SEB Enskilda ASA er finansiell rådgiver for Aker Capital i transaksjonen.Natural-aksjen stiger 32,1 prosent til 35 kroner.