John Fredriksens Seadrill har inngått en LOI-avtale (Letter of Intent) med Coogee Resources i Australia for Jack Up-riggen West Atlas som for tiden er under konstruksjon, ifølge en børsmelding.Kontrakten varer ett år, med en opsjon for utvidelse på ytterligere ett år. Kontraktsverdien for den faste perioden er estimert til rundt 96 millioner dollar. Dette tilsvarer en rate på 263.000 dollar dagen.Riggen forventes å tas i bruk fra fjerde kvartal 2007.