Bunnlinjen i den stigende hovedtrenden for Hovedindeksen på Oslo Børs er i ferd med å bli brutt. 45-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt begynner i tillegg å peke nedover, og stigningstakten i RSI-chartet peker samme vei.Den trenden som ser ut til å overta for den stigende hovedtrenden, peker nedover med en topplinjen som i øyeblikket gir et rom for løft opp mot 380 - 390. Og et potensial ned mot 310. Brudd på 364-nivået vil være nok et signal om at Hovedindeksen kan være på vei ned mot bunnlinjen den trenden som ser ut til å overta for den stigende hovedtrenden.De tekniske signalene peker med andre ord i retning av videre fall, og da er det i første omgang 352- og 340-nivået som representerer en viss teknisk støtte. Fall gjennom disse nivåene vil signalisere videre nedtur.På oversiden er det 378-nivået som er det kritiske. Vi må få er brudd på dette nivået, på stigende volum, for å redusere faren for videre fall på kort sikt skal.