Sentralbanksjef Svein Gjedren og visesentralbanksjef Jarle Bergo har begge entret talerstolen i dag.Bergo fortalte i sin tale at "kronekursen har svekket seg noe den siste tiden, men er fortsatt ganske sterk", ifølge Reuters. Han gjentok forøvrig at talen bygger på vurderinger gitt av Norges Bank tidligere, og anbefaler regjeringen å bruke mindre enn fire prosent av oljefondet i statsbudsjettet ettersom økonomien er i sterk vekst.Gjedrem fortalte i sin tale at den norske pengepolitikken gradvis vil bli mindre ekspansiv, og viste samtidig til formuleringen om at rentene vil bli satt opp "i små og ikke hyppige skritt".