Investorer, analytikere og presse inviteres til en selskapsgjennomgang av Thin Film Electronics. På agendaen står redegjørelse for utviklingen i selskapet etter generalforsamlingen i mai og status på produktsiden. Investorer, analytikere og presse inviteres til en selskapsgjennomgang av Thin Film Electronics. På agendaen står redegjørelse for utviklingen i selskapet etter generalforsamlingen i mai og status på produktsiden. Seansen finner sted torsdag 21. september klokken 13-14.30 i Felix Konferansesenter på Aker Brygge i Oslo.Styreformann Jon Wiggen vil gjennomgå selskapets status og styrets og ledelsens arbeid etter tiltredelse 11. mai. Hans Gude Gudesen presenterer status for kommersialiseringen av selskapets polymerteknologi.