Stein Erik Hagen-selskapene Canica AS og Canica Investor AS med datterselskaper har den 19. september 2006 ervervet henholdsvis 1.141.000 og 2.500.000 aksjer i Orkla ASA. De respektive eierandelene av aksjene i Orkla ASA er som følge av ervervene økt til henholdsvis 17,40 og 2,64 prosent. Samlet eierandel er 20,04 prosent Stein Erik Hagen-selskapene Canica AS og Canica Investor AS med datterselskaper har den 19. september 2006 ervervet henholdsvis 1.141.000 og 2.500.000 aksjer i Orkla ASA. De respektive eierandelene av aksjene i Orkla ASA er som følge av ervervene økt til henholdsvis 17,40 og 2,64 prosent. Samlet eierandel er 20,04 prosent Både Canica AS og Canica Investor AS er kontrollert av og nærstående til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA.Kjøpene skjedde til snittkurs 318,00 kroner.Styret i Orkla ASA vil etter søknad behandle ervervet av mer enn 20 prosent av aksjene i Orkla ASA i henhold til gjeldende konsesjonslovgivning. Erveret fordrer også at Canica innhenter konsesjon fra relevante konsesjonsmyndigheter, heter det i en børsmelding.