Den fallende lakseprisen de siste månedene er et stykke på vei kompensert av en svekket krone i forhold til euro og dollar. Mye av laksen selges i euro. Mens euro-kursen i mai var nede i 7,75 kroner, var kursen 13. september 8,40 kroner. Den fallende lakseprisen de siste månedene er et stykke på vei kompensert av en svekket krone i forhold til euro og dollar. Mye av laksen selges i euro. Mens euro-kursen i mai var nede i 7,75 kroner, var kursen 13. september 8,40 kroner. - Det betyr at vi nå får fem prosent mer norsk valuta for euroen, som utgjør 1,50 kroner per kilo for laksen, sier økonomidirektør Steinar Øvergaard i Eksportutvalget for fisk (EFF) til Intrafish.Handelen med Russland foregår i amerikanske dollar, som også har styrket seg mot norske kroner.