En fersk aksjonærutskrift viser at Tore Aksel Voldberg står frem som den 16. største aksjonæren i teknologiselskapet Tandberg. Investoren har sikret seg 1.275.008 aksjer, hvilket gir han en eierandel på 1,05 prosent.I skrivende stund omsettes aksjen for 66,75 kroner, opp 2,69 prosent. Voldberg sitter dermed på Tandberg-aksjer for over 80 millioner kroner.Førstkommende fredag holder Tandberg en selskapspresentasjon.