Ferske tall fra det amerikanske finansdepartementet viser at utlendingers nettokjøp av amerikanske verdipapirer falt til 32,9 milliarder dollar i juli, ned fra 75,1 milliarder dollar måneden før.Til sammenligning var det ventet et fall til 70 milliarder dollar i perioden.