Voldberg står oppført som den femte største aksjonæren i Jinhui etter å ha kjøpt 200.000 aksjer. Investoren eier nå 1,75 millioner aksjer.Frode Teigen ligger på en fjerde plass med 2 millioner aksjer.